Web

Apple Music Ra Mắt Ứng Dụng Trên Nền Tảng Web
Culture

Apple Music Ra Mắt Ứng Dụng Trên Nền Tảng Web

Apple Music - một trong những ứng dụng quen thuộc trên smartphone của bạn giờ đây sẽ còn dễ tiếp cận hơn (đặc biệt với những người không sở hữu thiết bị của hãng) qua việc truy cập ngay trên nền tảng web.