Universal Music Group

Universal Music Group Ký Hai Thỏa Thuận Lớn Tại Trung Quốc
News

Universal Music Group Ký Hai Thỏa Thuận Lớn Tại Trung Quốc

Mới đây, Universal Music Group (UMG) đã ký hai thỏa thuận cấp phép trực tiếp, quan trọng tại Trung Quốc - một với Tencent Music Entertainment (TME) và thỏa thuận còn lại với đối thủ cạnh tranh lớn nhất của TME, NetEase Cloud Music.