tomorrowland around the world

Tomorrowland 2021 Có Thể Sẽ Kéo Dài Đến Ba Cuối Tuần
News

Tomorrowland 2021 Có Thể Sẽ Kéo Dài Đến Ba Cuối Tuần

Với việc sự kiện âm nhạc ngoài trời Tomorrowland 2020 phải thay đổi thành lễ hội âm nhạc trực tuyến Tomorrowland Around the World, ban tổ chức sự kiện âm nhạc lớn nhất thế giới này đang suy xét về việc tổ chức Tomorrowland 2021 kéo dài trong ba cuối tuần.