Tomorrowland

Tomorrowland 2021 Chính Thức Bị Hủy
News

Tomorrowland 2021 Chính Thức Bị Hủy

Tomorrowland đưa ra thông báo chính thức về việc hủy bỏ mùa lễ hội năm 2021 sau khi nhận được tuyên bố từ chối đơn xin tổ chức của chính quyền địa phương.