Tech House

GLG Kết Thúc Năm 2020 Bằng Yearmix Vô Cùng Sôi Động
Releases

GLG Kết Thúc Năm 2020 Bằng Yearmix Vô Cùng Sôi Động

Như là một tục lệ của các DJ ở khắp nơi vào mỗi dịp chuyển giao giữa các năm, Yearmix là nơi để họ tổng hợp những sản phẩm và xu hướng âm nhạc đáng chú ý của một năm đầy biến động.