Sony Music

Kanye West Nghĩ Nhạc Của Mình Có Giá Trị Hơn Của Taylor Swift?
News

Kanye West Nghĩ Nhạc Của Mình Có Giá Trị Hơn Của Taylor Swift?

Mới đây, Kanye West đã phát động một chiến dịch truyền thông mới trên các trang mạng xã hội để giành quyền sở hữu đối với các bản thu âm cũ từ tay Universal và Sony Music, cũng như mong muốn rời khỏi hãng đĩa để hoạt động độc lập.