Sofi Tukker

Sofi Tukker - Fantasy (Nora En Pure Remix)
Culture

Sofi Tukker - Fantasy (Nora En Pure Remix)

Nora En Pure tiếp tục mang đến những giai điệu tuyệt đẹp của mình đến với người nghe và lần này là "Fantasy" của Sofi Tukker.