Seven Lions

Vợ Seven Lions - DJ Emmibabi - Upload Set Nhạc Đầu Tiên Của Mình
Culture

Vợ Seven Lions - DJ Emmibabi - Upload Set Nhạc Đầu Tiên Của Mình

Cuối tuần vừa qua, buổi giới thiệu đầu tiên của Ophelia Records tại San Francisco đã có sự xuất hiện của Crystal Skies, Last Heroes, Dimibo và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng chính là DJ emmibabi a.ka Emma - vợ của Seven Lions.