Pioneer DJ

Pioneer DJ đã được bán lại thêm lần nữa
Culture

Pioneer DJ đã được bán lại thêm lần nữa

Pioneer DJ đã được bán bởi công ty đầu tư cổ phần tư nhân đã mua nó vào năm 2015. Pioneer DJ đã được chủ sở hữu công ty cổ phần KKR bán cho công ty Nhật Bản Noritsu với giá 606 triệu USD.