Paul van Dyk

Tượng Đài Nhạc Trance - Paul Van Dyk Biểu Diễn Tại Lush
Event

Tượng Đài Nhạc Trance - Paul Van Dyk Biểu Diễn Tại Lush

Tin vui cho những người yêu nhạc Trance tại Sài Gòn nói chung và Việt Nam nói chung, vì các bạn sắp sửa được chứng kiến huyền thoại nhạc Trance Paul van Dyk lần đầu tiên biểu diễn tại Việt Nam vào ngày 9/1 tại Lush Saigon!