Music

SoundCloud Cắt Giảm 40% Nhân Sự
News

SoundCloud Cắt Giảm 40% Nhân Sự

Sáng ngày 6 tháng 7 vừa qua, SoundCloud Ltd. đã bất ngờ công bố kế hoạch cắt giảm 40% nhân sự hiện có của hãng. Đây chắc chắn sẽ là cơ hội không thể tốt hơn cho các đối thủ lớn như Spotify Ltd. và Apple Inc.