Mixing

Sidechain Là Gì?
Tip and Tutorial

Sidechain Là Gì?

Hãy cùng tìm hiểu về khái niệm, cách sử dụng, và tác dụng của sidechain trong sản xuất âm nhạc!

Hướng Dẫn Cơ Bản Về Compression
Tip and Tutorial

Hướng Dẫn Cơ Bản Về Compression

Trên cả các hiệu ứng khác, compression có thể đem lại một sức ảnh hưởng mạnh mẽ (hoặc nhẹ nhàng) ở mọi mức độ của các quy trình sản xuất nhạc, từ thu âm đến master.