Lupin

Loop Central Pres. Guest Mix 04: Lupin
News

Loop Central Pres. Guest Mix 04: Lupin

Cộng đồng EDM tại Việt Nam đang ngày càng phát triển và xuất hiện nhiều tài năng trẻ. Tuy nhiên, với những gạo cội lâu năm trong giới DJ, họ vẫn đang ngày ngày cống hiến và tạo ra những không gian mới hơn cho tương lai của EDM Việt Nam.