Kaskade

Kaskade Kiện Palms Casino Resort Vì Vi Phạm Hợp Đồng
News

Kaskade Kiện Palms Casino Resort Vì Vi Phạm Hợp Đồng

Tháng trước, Red Rock Resort, Inc. đã tuyên bố đóng cửa hộp đêm KAOS tại Palms Casino Resort nhưng giờ đây, Kaskade - một trong những residency DJ tại đây - đã đệ đơn kiện liên bang lên Tòa án quận với cáo buộc vi phạm hợp đồng.