Hot Panda Media

TAPE TALK 05 - Hướng Dẫn Làm Drum Beat LOFI Cơ Bản
Tip and Tutorial

TAPE TALK 05 - Hướng Dẫn Làm Drum Beat LOFI Cơ Bản

Chào mừng các bạn quay trở lại với Tape Talk. Ở số Bonus lần trước, chúng ta đã cùng Monotape tìm hiểu về những thủ thuật cũng như VST hay effect đặc biệt mà anh sử dụng khi remix “My Love Is Gone” của Jonas Aden.