hip-hop

Sự Trưởng Thành Trong Âm Nhạc Của BIGBANG
Culture

Sự Trưởng Thành Trong Âm Nhạc Của BIGBANG

Với hành trình kéo dài gần 16 năm, BIGBANG vẫn không ngừng thay đổi và luôn chứng tỏ vị thế vững chắc của mình với tư cách là một trong những nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng nhất nền âm nhạc Hàn Quốc.