gotez

Fresh & Raw 08 - Gotez [ENGLISH]
Culture

Fresh & Raw 08 - Gotez [ENGLISH]

After a period of delays for couple of reasons, the exclusive radio show for electronic music talents in Vietnam by Loop Central called Fresh & Raw has returned with a completely new face.

Fresh & Raw 08 - Gotez
News

Fresh & Raw 08 - Gotez

Sau một thời gian bị trì hoãn với nhiều lý do, chương trình radio show độc quyền dành riêng cho những tài năng nhạc điện tử tại Việt Nam do Loop Central với tên gọi Fresh & Raw đã trở lại với gương mặt hoàn toàn mới.