dbaola

Fresh & Raw 09 - DBAOLA [ENGLISH]
Culture

Fresh & Raw 09 - DBAOLA [ENGLISH]

The bass music community in Vietnam has always been a mystery with countless young talents developing silently and waiting for the boom.

Fresh & Raw 9 - DBAOLA
Music

Fresh & Raw 9 - DBAOLA

Cộng đồng Bass Music tại Việt Nam từ trước đến nay đã luôn là một ẩn số với vô vàn những tài năng trẻ đang âm thầm phát triển và đợi ngày bùng nổ.