covid-19

1900 Thông Báo Tạm Đóng Cửa Do Dịch Covid-19
Culture

1900 Thông Báo Tạm Đóng Cửa Do Dịch Covid-19

Mới gần đây, 1900 Le Théâtre - một trong những điểm vui chơi về đêm bậc nhất tại Hà Nội đã thông báo tạm đóng cửa một số ngày trong tuần. Update: 1900 đã thông báo tạm ngưng hoạt động đến khi có thông báo tiếp theo.