bass

Eprom & G Jones - Daemon Veil
Culture

Eprom & G Jones - Daemon Veil

Eprom và G Jones đã hợp tác trở lại sau siêu phẩm "Hysteria" phát hành hai năm trước qua bài hát hoàn toàn mới mang tên "Daemon Veil" và bài hát này cũng không hề giống với bất cứ điều gì mà bạn đã nghe trước đây.

Habstrakt - De la street
Culture

Habstrakt - De la street

Habstrakt luôn muốn làm mới mình với việc biến những ý tưởng trong đầu trở thành những bài hát nổi bật và giờ đây, "De la street" chính là sản phẩm âm nhạc mới nhất của anh!