bar

Thống Đốc California Từ Chối Gia Hạn Giờ Mở Cửa Quán Bar
Culture

Thống Đốc California Từ Chối Gia Hạn Giờ Mở Cửa Quán Bar

Năm nay, Dự luật 905 California của Thượng viện đã được Thượng nghị sĩ bang California Scott Wiener giới thiệu qua đó sẽ cho phép, nhưng không yêu cầu các quán bar tại 7 thành phố thuộc bang California kéo dài thời gian hoạt động đến 4 giờ sáng.