alison wonderland

Alison Wonderland ft. REZZ - Tại sao không?
News

Alison Wonderland ft. REZZ - Tại sao không?

Alison Wonderland và REZZ có một mối quan hệ khá gần gũi, hai người rất hay tweet với nhau trên mạng xã hội Twitter, thậm chí đôi khi còn Facetime cho nhau.