21 Savage

Her Loss: Món Quà Đặc Biệt Dành Cho Fan Lâu Năm Của Drake
Music Review

Her Loss: Món Quà Đặc Biệt Dành Cho Fan Lâu Năm Của Drake

Lấy cảm hứng từ track “Jimmy Cooks” nổi bật của album “Honestly, Nevermind”, Her Loss là một tuyển tập các sản phẩm âm nhạc được sản xuất tốt liên quan đến các chủ đề yêu thích của Drake và 21 Savage.