Old Posts

Warner Music Group Ra Mắt Quỹ Đầu Tư Triệu Đô, WMG Boost, Dành Cho Start-Up Âm Nhạc

Nguyễn Văn Toán 08 tháng 10,2018
Warner Music Group vừa công bố WMG Boost, quỹ đầu tư hàng triệu đô dành cho các công ty start-ups dành cho thị trường âm nhạc. Warner Music Group (WMG) cho biết, các hạng mục công ty nằm trong phạm vi của quỹ đầu tư gồm các lĩnh vực liên quan đến thị trường âm nhạc như: AI, blockchain, thực tế ảo, game di động, phát triển giọng nói và hơn nữa. Quỹ đầu tư sẽ tập trung vào những công ty đang trong thời kỳ mới lập (seed-stage), và ngoài việc đầu tư, WMG sẽ có đội ngũ chuyên gia để hỗ trợ phát triển sản phẩm, dẫn dắt bởi những chuyên gia thuộc WMG. CDO (Chief Digital Officer) của WMG, Ole Obermann, cho biết: "WMG Boost tập trung vào nuôi dưỡng sự đa dạng về ý tưởng trong hê sinh thái âm nhạc, đặc biệt là trong thời điểm giao nhau giữa công nghệ và âm nhạc." “Quỹ đầu tư này sẽ giúp chúng tôi hỗ trợ những doanh nhân khởi nghiệp có tầm nhìn, để họ có thể học hỏi thêm về các mô hình kinh doanh mới, và đầu tư vào việc xây dựng cơ hội hơn cho các nghệ sĩ.” WMG gần đây đã đầu tư các công ty như Landr và Pexeso và là một trong những thành viên chủ chốt của Techstars Accelerator, một trong những khóa tăng tốc khởi nghiệp tại Los Angeles, Mỹ.

Related post