Tech

Spotify Phát Hành Những Tính Năng Chia Sẻ Mới Cho “Collaborative Playlist”

Spotify đã cập nhật thêm một số tính năng mới cho “Collaborative Playlist” - một tính năng cho phép nhiều người dùng cùng xây dựng một playlist nhạc.
Nguyễn Minh Hằng 18 tháng 03,2022

Chia sẻ một playlist nhạc với một ai đó có thể là một cách tuyệt vời để giới thiệu những bài hát mới cho bạn bè của mình. Nhưng chia sẻ playlist nhạc cũng có thể vượt xa phạm vi giữa những mối quan hệ bạn bè. Các cộng đồng trên nền tảng Twitch và Discord thường chia sẻ những playlist cộng tác (collaborative playlist) trên Spotify. Và sau đây là một số những tính năng mới mà Spotify đã cập nhật thêm cho “Collaborative Playlist”.

Cách để chia sẻ Spotify playlist bằng đường link