Culture

Sau Thời Kỳ Đại Dịch, Vấn Nạn Quấy Rối Tình Dục Trong Nightclub Gia Tăng Hơn Bao Giờ Hết

Các hộp đêm đã chính thức quay trở lại sau 16 tháng đóng cửa do đại dịch - và những vấn nạn như quấy rối và tấn công phụ nữ lại cũng bắt đầu quay trở lại.
Nguyễn Minh Hằng 09 tháng 03,2022