News

Nhiều Nguồn Tin Cho Rằng Ultra Miami 2020 Sẽ Bị Hủy

Đây là một tin tức mà bất cứ chúng ta đều không muốn nghe, nhưng gần đây đã có xác nhận rằng lễ hội âm nhạc Ultra Miami 2020 sắp tới sẽ bị hủy. Lễ hội được dự kiến diễn ra vào ngày 20-22 tháng 3.
Nguyễn Văn Toán 05 tháng 03,2020

Gần đây, đã có nhiều lo ngại về quy mô lớn của sự kiện này trong bối cảnh dịch coronavirus, nhưng vẫn chưa chắc chắn liệu sự kiện có còn tiếp diễn nữa hay là không diễn ra vào ngày đã dự định. Vào ngày 4 tháng 3, The Festive Owl đã thông báo Twitter của họ để xác nhận rằng việc chuẩn bị cho lễ hội đã bị dừng lại và tình hình cũng không thực sự tuyệt vời cho các sự kiện khác trong vòng 8 tuần tới. Không may, điều này có thể không phải là sự kết thúc cho các sự kiện ở riêng Miami vì thành phố cũng đang xem xét khả năng hoãn các sự kiện lớn khác trong tháng ba. Có nguồn tin nói rằng đã có kế hoạch hoãn các sự kiện hoàn toàn cho đến năm 2021, báo Miami Herald cho biết, đây có là năm đầu tiên mà không có sự kiện Ultra Miami. (Theo We Rave You)

Related post