Music Business

Ngành công nghiệp sáng tạo Singapore đã mất 18,6 triệu đô vì thất nghiệp trong dịch COVID-19

Đại dịch COVID-19 đã chứng kiến sự phân nhánh chưa từng có cho ngành công nghiệp sáng tạo.
Nguyễn Văn Toán 25 tháng 03,2020

Các chuyến lưu diễn đã bị hoãn lại, các lễ hội lớn như CoachellaGlastonbury đã bị hủy bỏ, và các sự kiện ở Singapore với hơn 250 người tham dự phải bị đình chỉ. Khi các sự kiện và lễ hội buộc phải dừng lại chính là sự chững lại các nguồn thu nhập và là sự đe dọa cho tất cả mọi người, đặc biệt là freelancers, ở một vị trí bấp bênh về tài chính. Theo I Lost My Gig (SG), tại thời điểm công bố, ước tính tổng cộng 18,6 triệu đô Sing đã mất đi, với 1077 người bị ảnh hưởng và 3349 việc làm bị mất.  width= Trang web, nơi cung cấp các phản hồi của đám đông và đưa ra để đánh giá mức độ ảnh hưởng thô, là sự hoán vị cục bộ của phiên bản gốc từ Austin, Texas, được tạo ra cho người dân địa phương bị mất việc sau khi hủy SXSW. Tính đến ngày 15 tháng 3, I Lost My Gig (Austin) đã ghi nhận hơn 750 đơn nộp, với khoản lỗ dự kiến là $ 4,285,037 USD.  width= Bản của Úc, I Lost My Gig (Úc), được tạo ra ngay sau Austin và vào ngày 21 tháng 3, ghi nhận tổng thiệt hại 300 triệu đô la Úc, với 599.000 người bị ảnh hưởng và 274.000 sự kiện bị hủy bỏ.  width= Một phiên bản web của New Zealand đã được tạo ra vào ngày 17 tháng 3, mặc dù nó dường như vẫn đang xử lý các đơn trình. Ước tính về tác động vẫn chưa được công bố. Trong Update Survey 30 ngày khác cho các chuyên gia, doanh nghiệp và công ty tự do truyền thông của Singapore, đã nhận được 232 đơn nộp vào ngày 23 tháng 3, các phản hồi đã chỉ ra tác động của đại dịch đối với công việc, loại hỗ trợ cần thiết để giảm bớt tác động và hơn thế nữa.  width= width=Image credit: Nicholas Chee from Sinema. Bài đầy đủ có thể xem tại đây   Những gì đã được thực hiện để giúp đỡ cho đến nay? Đại dịch cũng đã chứng kiến những nỗ lực đang phát triển để giảm bớt tác động đối với lĩnh vực sáng tạo. Recording AcademyMusicares đã thành lập Quỹ Cứu trợ Covid-19 trị giá 2 triệu đô la để hỗ trợ các cá nhân bị ảnh hưởng trong ngành công nghiệp âm nhạc, với Spotify có thông báo "làm việc hỗ trợ họ thông qua [quỹ] để cung cấp và giúp đỡ rất cần thiết". Netflix cũng mở ra một quỹ 100 triệu đô la sẽ được chuyển đến các cá nhân bị ảnh hưởng trong ngành điện ảnh và truyền hình, trong khi Úc đã đưa ra một sáng kiến quốc gia, Sound of Silence (SOS), để hỗ trợ ngành công nghiệp âm nhạc. Hội đồng Nghệ thuật Quốc gia (NAC) cũng đã giới thiệu hai sáng kiến địa phương để hỗ trợ các cá nhân bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng. Họ sẽ cung cấp một khoản trợ cấp một lần, Chương trình phát triển khả năng cho nghệ thuật (CDSA), cho các tổ chức và cá nhân nghệ thuật đủ điều kiện để khuyến khích nâng cao thông qua các khóa học địa phương. Khoản tài trợ này được mở cho ứng dụng từ 16 tháng 3 - 15 tháng 6. Cũng sẽ có một khoản trợ cấp 30% cho thuê địa điểm và các chi phí liên quan cho các hoạt động văn hóa nghệ thuật, bao gồm các sản phẩm, hội thảo và các lớp học diễn ra từ ngày 7 tháng 3 đến ngày 30 tháng 6 năm 2020. Tôi có thể giúp bằng cách nào? Mặc dù viện trợ có tổ chức từ chính phủ và các tổ chức liên quan sẽ có hiệu quả nhất, mỗi chúng ta vẫn có thể cho vay hỗ trợ ở cấp độ cá nhân, bằng cách hỗ trợ trực tiếp cho các nghệ sĩ hoặc bằng cách kiểm tra bạn bè trong ngành bị tổn thương bởi đại dịch.   (Theo bandwagon)

Related post