News

Instagram Chính Thức Hợp Nhất IGTV Và Feed Video Thành Instagram Video

Sau 6 tiếng ngừng hoạt động vào ngày hôm trước, Instagram đã cải tiến với tính năng chia video mới là Instagram video
Đặng Sơn Tùng 19 tháng 10,2021

Instagram Video' is the new home for your IGTV and feed videos - 9to5Mac

Instagram đã hợp nhất hai trong số các tùy chọn để đăng tải video của người dùng là IGTV feed video thành một định dạng chia sẻ mới có tên là Instagram Video. Nó cũng sẽ có tab riêng trên hồ sơ Instagram của người dùng.

Theo thông báo của Instagram: “Chúng tôi cũng đang giới thiệu các tính năng mới như cắt video, filter hay gắn thẻ người và vị trí. Người dùng vẫn sẽ có thể tiếp tục chia sẻ video của họ thông qua Stories và chia sẻ qua tin nhắn trực tiếp… Bản xem trước video trong feed giờ đây sẽ dài 60 giây, trừ khi video đủ điều kiện cho việc quảng cáo - trong trường hợp đó, bản xem trước sẽ vẫn là 15 giây.”

Tuy nhiên, không phải tất cả các video trên Instagram sẽ được hợp nhất thành Instagram video, tính năng ‘Reels’ tương tự TikTok của nó sẽ vẫn tách biệt với Instagram Video.

(Theo Music Ally)

Related post