Culture

Discord Đang Chạy Thử Nghiệm Hệ Thống Phát Video Từ Youtube Riêng

Sau khi hai music bot lớn nhất trên nền tảng Discord bị buộc dừng hoạt động do sức ép của Google, Discord hiện đang thử nghiệm hệ thống phát video riêng hợp tác với Youtube.
Nguyễn Minh Hằng 28 tháng 09,2021

Discord was down for nearly an hour due to Cloudflare issues - The Verge

Youtube đã buộc gỡ một số các music bot lớn với tính năng phát nhạc tự động từ nguồn của dịch vụ này trên nền tảng xã hội Discord. Groovy và Rythm đã bị buộc dừng hoạt động vào tháng Tám và tháng Chín.

Tại thời điểm đó, mức độ phổ biến của chúng - Groovy được cài đặt trên 16 triệu server của Discord còn Rythm thì được cài đặt trên 20 triệu server - cho thấy nhu cầu cao về mặt âm nhạc đang hiện hữu trong hệ sinh thái của Discord.

Hiện nay, Discord đang cho chạy thử một hệ thống hợp tác với Youtube mang tên “Watch Together”, và được cho là sẽ không vi phạm vào những điều khoản dịch vụ của Youtube.

Vì sao? Bởi chúng sẽ đính kèm đầy đủ video (bao gồm cả quảng cáo) chứ không phải chỉ mỗi phần audio nhạc.

“Một thử nghiệm cho một tính năng tương tự của Discord được bắt đầu 10 tháng trước khi nó biến mất và xuất hiện trở lại với cái tên ‘Watch Together’ vào ngày hôm nay,” theo The Verge. “Chúng tôi hiểu rằng công ty đã có ưu tiên đặc biệt với tính năng này do vụ buộc dừng hoạt động những music bot trong thời gian gần đây.”

(theo musically)

Related post