Old Posts

Chính Phủ Malaysia Cấp 5 Triệu RM Nhằm Phát Triển Văn Hoá, Nghệ Thuật Trong Năm 2020

Nguyễn Văn Toán 16 tháng 10,2019
Trong cuộc họp mới đây, Cục Phát Triển Kinh Tế Văn Hóa Malaysia (CENDANA - Cultural Economy Development Agency) đã công bố ngân sách dành cho việc phát triển các hoạt động thúc đẩy nền kinh tế trong năm 2020. Qua việc công bố Ngân sách Quốc gia năm 2020, CENDANA sẽ phân bổ 5 triệu RM (tương đương hơn 27 tỷ tiền Việt Nam) vào các nhiệm vụ hiện thực hoá nỗ lực của Chính phủ Malaysia trong việc thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của nền kinh tế văn hóa toàn quốc, do đó tối đa hóa tiềm năng kinh tế của đất nước thông qua nghệ thuật và văn hóa. CENDANA có tầm nhìn xây dựng một nền kinh tế văn hóa sôi động, bền vững và đầy tham vọng cho đất nước Malaysia. Bên cạnh đó, họ cũng tạo cơ hội cho mọi người tham gia vào các trải nghiệm văn hóa và nghệ thuật đa dạng này. Bên cạnh đó, một mục tiêu khác của CENDANA là nâng cao hơn nữa hồ sơ văn hóa nghệ thuật Malaysia để giúp nước này trở thành một điểm đến nghệ thuật nổi tiếng. Theo báo cáo, các ngành công nghiệp sáng tạo ở Thung lũng Klang (bao gồm cả ngành văn hóa) đã đóng góp hơn 8,99 tỷ RM cho đất nước, chiếm 2% và tạo ra công ăn việc làm cho 71.342 người. Các ngành công nghiệp văn hóa cũng chiếm 1,67 tỷ RM doanh thu và tạo ra hơn 41.243 việc làm cho nền kinh tế Thung lũng Klang.  width= Các ngành công nghiệp văn hóa ở các nước phát triển hiện đóng góp 3% - 6,9% cho nền kinh tế quốc gia của họ và đây được đánh giá là thị trường và tiềm năng mà Malaysia có thể tận dụng cũng như tối ưu hóa để chuyển mình. Theo kế hoạch, CENDANA sẽ tập trung vào nghệ thuật biểu diễn, nghệ thuật thị giác và âm nhạc trong các không gian nhỏ, vừa (<500 khách) và công cộng ở Thung lũng Klang. Chiến lược phát triển được thực hiện thông qua việc:
  • Thúc đẩy nghệ thuật: kích thích nhu cầu về nghệ thuật của đất nước từ lượng khán giả rộng lớn hơn và từ thương mại.
  • Trao quyền cho cộng đồng: tăng cơ hội thành công cho cộng đồng văn hóa và nghệ thuật bên cạnh việc tăng chất lượng công việc.
  • Sắp xếp lại cấu trúc: vận động hành lang cho các chính sách và khuôn khổ tốt hơn sẽ cho phép sự phát triển của ngành văn hóa.
 width= Ông Izan Satrina Dato’ Mohd Sallehuddin - Giám đốc điều hành và nhà sáng lập của CENDANA chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng cách tiếp cận đa bên và chiến lược trong nghệ thuật sẽ cho phép cộng đồng văn hóa và nghệ thuật của chúng tôi tạo ra phát triển, góp phần mang lại hạnh phúc cho người Malaysia, sự rung cảm của các thành phố và cho sự phát triển kinh tế của quốc gia. Chúng tôi rất vui mừng với cam kết của Chúng tôi quyết tâm hợp tác với các nghệ sĩ và nhân viên văn hóa địa phương, các bên liên quan, các đơn vị tư nhân và các đối tác của công ty để cùng nhau phát huy sức mạnh của nghệ thuật. Mỗi ringgit quan trọng đối với các nghệ sĩ của chúng tôi. Thông báo ngân sách này quan trọng đối với lĩnh vực của chúng tôi!"

Related post