Tip and Tutorial

Cách Khắc Phục Khi Apple Music Không Hoạt Động Bình Thường

Nguyên nhân và cách khắc phục một số sự cố khi sử dụng Apple Music.
Lam Diệp 26 tháng 05,2022

Apple Music đôi khi sẽ gặp phải tình trạng không hoạt động bình thường, gây phiền toái và khó chịu cho người dùng. Sau đây là một vài lí do dẫn đến những vấn đề trên, cũng như cách để khắc phục chúng.

Kiểm tra subscription (đăng ký) của Apple Music có đang trong trạng thái Active không

Việc đăng ký cho Apple Music không còn ở trạng thái Active cũng khiến cho ứng dụng không hoạt động được. Có thể kiểm tra bằng cách:

1. Mở App Store

2. Chọn biểu tượng hồ sơ của bạn ở góc trên bên phải

3. Chọn Subscriptions

4. Nếu Apple Music không xuất hiện bên cột Active, hãy thử kiểm tra ở cột Expired

5. Nếu việc đăng kí bị quá hạn, chọn ứng dụng để được đưa tới trình quản lý tài khoản và cập nhật thông tin thanh toán nếu cần thiết

Khởi động ứng dụng lại

Đôi khi ứng dụng chỉ gặp một số lỗi nhỏ và cần được khởi động lại. Để khởi động lại ứng dụng, có thể làm như sau:

1. Vuốt lên trên màn hình của bạn để truy cập Trình chuyển đổi ứng dụng (App Switcher), hoặc ấn hai lần vào nút Home của iPhones để xuất hiện App Switcher

2. Vuốt lên trên ứng dụng để đóng ứng dụng

3. Mở ứng dụng lại và kiểm tra xem ứng dụng đã hoạt động bình thường chưa

Kiểm tra wifi và kết nối mạng

Apple Music sẽ không phát nhạc trực tuyến nếu không có wifi hoặc kết nối mạng, trừ trường hợp bạn đã tải bản nhạc về điện thoại. Vì vậy, kết nối kém hoặc không có kết nối chính là lí do khiến ứng dụng không hoạt động bình thường. Ngoài ra, việc đặt chế độ máy bay cho điện thoại cũng ảnh hưởng đến việc phát nhạc của Apple Music.

Kiểm tra trạng thái hệ thống

Nếu Apple Music không hoạt động, bạn có thể kiểm tra trạng thái để đảm bảo dịch vụ không ngừng hoạt động để bảo trì hoặc tạm dừng hoạt động.

Xóa và thêm lại một bài hát hoặc album

Nếu vấn đề nằm ở một bài hát hoặc album, có thể thử xóa và thêm lại bài hát hay album đó.

1. Mở ứng dụng và chọn mục mà bạn muốn xóa

2. Nhấn giữ để menu xuất hiện và chọn Remove

3. Chọn Delete from Library

4. Tìm bài hát lại lần nữa và thêm lại vào thư viện

Hệ điều hành iOS bị lỗi thời

Hệ điều hành iOS bị lỗi thời cũng có thể gây ra lỗi với một loạt các ứng dụng. Sau đây là cách để cập nhật cho thiết bị:

1. Kết nối wifi và đảm bảo có thiết bị sạc pin

2. Mở Cài đặt (Settings)

3. Chọn General

4. Chọn Software Update

5. Chọn Download and Install

Những cách trên có thể giúp xóa bỏ hầu hết các vấn đề thường gặp với Apple Music. 

(Theo Digital Music News)

Related post