Culture

Bandcamp Được Mua Lại Bởi Epic Games - Công Ty Game Đằng Sau Fortnite

Epic Games mua lại Bandcamp thể hiện tham vọng đưa âm nhạc vào metaverse và các sản phẩm của công ty game này.
Nguyễn Minh Hằng 03 tháng 03,2022

Epic Games, công ty game và chịu trách nhiệm phát hành Fortnite, đã chính thức mua lại Bandcamp - một nền tảng âm nhạc online độc lập với một hệ thống thanh toán luôn ưu tiên nghệ sĩ lên hàng đầu - với một mức giá không được công khai.

CEO của Bandcamp, Ethan Diamond, đã công bố về thông tin này thông qua blog Bandcamp Updates, thể hiện sự hào hứng của anh về thỏa thuận này - gọi công ty game này là “những nhà vô địch với không gian Internet mở và công bằng”.