Tip and Tutorial

Cách Để Thành Lập Một Record Label
Tip and Tutorial

Cách Để Thành Lập Một Record Label

Nếu bạn là một nghệ sĩ đang muốn tìm kiếm sự quyền kiểm soát nhiều hơn đối với việc phát hành sản phẩm của mình hay một doanh nhân muốn làm việc với những tài năng âm nhạc thì bạn sẽ luôn có thể bắt đầu bằng cách thành lập hãng thu âm của riêng mình.