Tip and Tutorial

TAPE TALK 09 - Hướng Dẫn Làm DJ Set Trên Ableton Live
Tip and Tutorial

TAPE TALK 09 - Hướng Dẫn Làm DJ Set Trên Ableton Live

Chào mừng các bạn quay trở lại với Tape Talk. Ở số lần trước, chúng ta đã cùng Monotape tìm hiểu về 5 lỗi cơ bản mà người mới làm nhạc thường hay mắc phải và cách khắc phục.