Tip and Tutorial

Làm Nhạc Theo Video Trong Logic Pro
Tip and Tutorial

Làm Nhạc Theo Video Trong Logic Pro

Logic Pro là một trong những phần mềm DAW linh hoạt tính năng nhất khi nói đến soạn nhạc và âm thanh cho video. Sau đây là những bước để bắt đầu.