Tip and Tutorial

Sub Bass Và Những Thông Tin Cơ Bản (Phần 2)
Tip and Tutorial

Sub Bass Và Những Thông Tin Cơ Bản (Phần 2)

Mix Sub Bass có lẽ là công đoạn khá “khó nhằn” vì nhiều lý do. Nhưng khi hoàn thành thì chắc chắn bản nhạc của bạn sẽ “lực” hơn rất nhiều đấy.