Tech

CDJ 1000MK3 dùng màn hình NXS - Liệu có thành công?
Tech

CDJ 1000MK3 dùng màn hình NXS - Liệu có thành công?

Với sự sáng tạo vô vàn của con người, một chiếc CDJ 1000MK3 cũ đã được "độ" màn hình hiển thị giống như của CDJ 2000NXS là điều hoàn toàn có thể thực hiện được một cách dễ dàng.