Tech

Trái Bóng Này Sẽ Tạo Ra Nhạc Khi Nảy
Tech

Trái Bóng Này Sẽ Tạo Ra Nhạc Khi Nảy

ODD được biết đến như một nhạc cụ có khả năng phát ra âm thanh khi bị tác động lực. Ngoài ra, nó còn được sử dụng như một MIDI controller.