FEATURES

Nhạc Mùa Lễ Hội: Tại Sao Người Yêu, Kẻ Ghét?
FEATURES

Nhạc Mùa Lễ Hội: Tại Sao Người Yêu, Kẻ Ghét?

Mùa lễ hội là dịp để thực hành và tận hưởng những truyền thống đã được gìn giữ từ lâu của các nền văn hoá khác nhau, và âm nhạc đặc biệt dành riêng cho những ngày ngày lễ là một trong số đó.