Highlights

Features

Xem thêm

Playlist of the day

Podcasts

Xem thêm

Culture

Xem thêm

Music

Xem thêm
Làm Nhạc Theo Video Trong Logic Pro
Tech

Làm Nhạc Theo Video Trong Logic Pro

Logic Pro là một trong những phần mềm DAW linh hoạt tính năng nhất khi nói đến soạn nhạc và âm thanh cho video. Sau đây là những bước để bắt đầu.