The Black Madonna

Top 6 DJ Nữ Bạn Cần Biết Năm 2017
News

Top 6 DJ Nữ Bạn Cần Biết Năm 2017

Thế giới âm nhạc điện tử có rất nghệ sĩ nữ có sức ảnh hưởng và năm 2017 cho thấy được nhiều sự phát triển cho các DJ/Producer nữ. Đây là danh sách 6 DJ Nữ bạn nên biết trong năm 2017 của Loop Central.