Rap

Quảng Cáo Tết Việt Có Đang
News

Quảng Cáo Tết Việt Có Đang "Lạm Dụng" Nhạc Rap?

Cuối năm là thời điểm mà các doanh nghiệp đều đẩy mạnh hoạt động kinh doanh cũng như các chiến lược marketing của mình và nổi lên gần đây là trào lưu sử dụng nhạc rap trong quảng cáo