Kendrick Lamar

Các Nghệ Sĩ Đang Rap Về Việc Bảo Vệ Sức Khỏe Tâm Lý
FEATURES

Các Nghệ Sĩ Đang Rap Về Việc Bảo Vệ Sức Khỏe Tâm Lý

Kể từ khi các rapper lần đầu tiên xuất hiện, họ đã rap về những thách thức mà họ phải đối mặt và rốt cuộc rap có thể nói là thơ, là biểu cảm một cách tự nhiên và có cảm xúc sâu sắc ở cốt lõi của nó.