Facebook

Nghiên Cứu Cho Thấy TikTok Dễ Gây Nghiện Hơn Youtube
Culture

Nghiên Cứu Cho Thấy TikTok Dễ Gây Nghiện Hơn Youtube

Thời gian người dùng dành ra cho TikTok đang ngày càng tăng nhanh, "nhanh hơn bất kỳ ứng dụng nào đã từng được phân tích". Điều đó có thể chứng tỏ khả năng gây nghiện của nó lớn đến mức nào.