covid-19

Hà Lan Tài Trợ 482 Triệu Euro Cho Lĩnh Vực Văn Hóa
News

Hà Lan Tài Trợ 482 Triệu Euro Cho Lĩnh Vực Văn Hóa

Như tất cả chúng ta đã biết, đại dịch COVID-19 đã thực sự tấn công mạnh mẽ vào lĩnh vực văn hóa trên toàn thế giới. Bao gồm các buổi biểu diễn, lễ hội, tụ điểm âm nhạc và hơn thế nữa.