covid-19

Nhiều Nguồn Tin Cho Rằng Ultra Miami 2020 Sẽ Bị Hủy
News

Nhiều Nguồn Tin Cho Rằng Ultra Miami 2020 Sẽ Bị Hủy

Đây là một tin tức mà bất cứ chúng ta đều không muốn nghe, nhưng gần đây đã có xác nhận rằng lễ hội âm nhạc Ultra Miami 2020 sắp tới sẽ bị hủy. Lễ hội được dự kiến diễn ra vào ngày 20-22 tháng 3.