Old Posts

UBND Thành Phố Hà Nội Cho Phép Phố Đi Bộ Trở Lại Vào Ngày 15/5/2020

Nguyễn Văn Toán 12 tháng 05,2020
Thời gian qua, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về phòng chống dịch COVID-19, Thành phố Hà Nội đã tạm dừng hoạt động không gian đi bộ tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Hiện nay, để ủng hộ chỉ đạo phòng chống dịch bệnh kèm theo phát triển kinh tế, các người dân, doanh nghiệp,... đã dần dần xác lập lại tình trạng bình thường trong các hoạt động kinh tế, xã hội. Theo chỉ thị số 606 của Ủy Ban Nhân Dân Quận Hoàn Kiếm - Thành phố Hà Nội về việc tổ chức hoạt động không gian đi bộ trên địa bàn quận trở lại từ ngày 15/5/2020, không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận; tuyến phố Hàng Đào - Hàng Giấy - chợ đêm Đồng Xuân; hoạt động 6 tuyến phố đi bộ mở rộng trong khu bảo tồn cấp I khu phố cổ Hà Nội sẽ được khôi phục trở lại bình thường, cụ thể:
  • Tuyến phố Hàng Đào - Hàng Giấy - chợ đêm Đồng Xuân; hoạt động 6 tuyến phố đi bộ mở rộng trong khu bảo tồn cấp I khu phố cổ Hà Nội, hoạt động trở lại từ ngày 15/5/2020 (duy trì hoạt động vào 3 tối cuối tuần như trước khi có dịch Covid-19)
  • Không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, hoạt động trở lại từ ngày 15/5/2020 (duy trì hoạt động từ 19h00 thứ Sáu đến 24h00 Chủ Nhật như trước khi có dịch Covid-19).
 width= Kèm theo chỉ thị này, một số tụ điểm vui chơi âm nhạc về đêm như các quán bar, club ở Hà Nội cũng đã thông báo mở cửa trở lại như Hero Club, The Opera Nightclub, The Bunker,... https://www.facebook.com/Heroclubhanoi/photos/a.509705479160990/1866904983441026/?type=3&theater   https://www.facebook.com/Opera.HN/posts/2365437407089832?__xts__[0]=68.ARBBNY3bSNGwr8TUCqhq9a2qlGKXnwfGMPeimDz0SqchvSnl-qkTPr5-0DbtW92l6w0jbcyiFnJbyWBzBaIHwBJKh2u9nWSnvqr8B8OZMAzLSI92mjXWbAh72pj7ENvo4y3mJAzCXt9J9oGBNLPlnTo0LidtLWd6uTEesmueFXrG-p0cFzD258dMrxFYb2WLzP6llH2Wq4GD8yk-El8VDHZncPk7CIf8F_q3l1HRZDs16AQ56NM83GeXYO-vtRwxb4SSlun_fZIbLvLrPiQg9K-hPeGlSTovc4lur647AHiBnglQYTWv0v4Vwwv5nlL97Nzih-1s6Xv6uPKOBVIrR203dDmT&__tn__=-R https://www.facebook.com/thebunker46/videos/2613227622331335/?__xts__[0]=68.ARBoAMCEjNP6_O9dHd3QfcV5VUMkb0fllx6FJdowcx0cTjQmRz1F_OBgIjcyu20AwSL8hq1sFhp-C6jkZ84A-sLugmkQAokrwk7pg9wS3gnZeW1Hr3cRJ2zImP3yHdbw21c_q6uaTg2uo68vUtAcxcPaWM0umT5Oa6PbZzaEomweI3ZC-7sq05uWpBsLr2w1zTBlnyixCRcW3EgdRC_MtgInuN3u9ypEmMNw27UUplhF-OyUwccEyjMFAK04TpTsQtz6ASdo1rqEz6wLi-x0g8ioB_BbPPMI1gxLl9XGHRcxurSMNclbf1VjgJuwsY-XzpoLX3NYqhOyINtS8dw8JLYwBc_mAwLT1Ew0Tk4N&__tn__=-R  

Related post