Old Posts

Tổng Hợp LiveSet Tại EDC Las Vegas 2018 - Day 2

Nguyễn Văn Toán 21 tháng 05,2018
Ngày thứ 2 của EDC Las Vegas 2018 đã chính thức khép lại và bên dưới đây là những liveset đã có mặt tại EDC Las Vegas Day 2 !

4B - circuitGROUNDS Stage

Ookay - cosmicMEADOW Stage

Hardwell - circuitGROUNDS Stage

Ekali - cosmicMEADOWN Stage

CamelPhat & Solardo neonGARDEN Stage

Kygo - kineticFIELD Stage

Tiesto - KineticFIELD Stage

Armin Van Buuren - circuitGROUNDS Stage

Illenium - cosmicMEADOW Stage

Chris Lake - kineticFIELD Stage

KAYZO - cosmicMEADOW Stage

Tchami & Malaa - cosmicMEADOW Stage

R3hab - circuitGROUNDS Stage

Don Diablo - kineticFIELD Stage

Habstrakt - cosmicMEADOW Stage

Marshmello - kineticFIELD

Yellow Claw - circuitGROUNDS Stage

Vini Vici - kineticFIELD Stage

NGHTMRE - kineticFIELD Stage

Related post