News

Bản Update Đầy Hứa Hẹn Của Audacity
News

Bản Update Đầy Hứa Hẹn Của Audacity

Audacity đã ra mắt Audacity 3.2, phiên bản phần mềm chỉnh sửa âm thanh mới nhất. Cùng với đó, họ đã ra mắt một nền tảng chia sẻ âm nhạc có tên là audio.com.