News

TikTok Thử Nghiệm Chức Năng Live Subscription
News

TikTok Thử Nghiệm Chức Năng Live Subscription

TikTok đã chính thức thử nghiệm chức năng Live Subscription, cho phép creator cung cấp nội dung độc quyền cho người hâm mộ và các đặc quyền khác với một khoản phí hàng tháng.